Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönesamtal Pedagogisk omsorg 2020

Skapad 2020-01-31 08:40 av Camilla Carlström Huusko
Lönesamtal mellan rektor och medarbetare.
Medarbetarsamtal 18 - 68 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Syftet med samtalet

Medarbetarsamtalet och lönesamtalet skall följas åt. I samband med löneöversynen och lönesamtalet, ska samtliga medarbetare få möjlighet att föra dialog med sin chef om utfört arbete och om sin lön.

Samtalet syftar till att göra en utvärdering av den enskilde medarbetarens bidrag till verksamhetens mål och utveckling samt sätta detta i relation till lönen. Både chef och medarbetare har ett ansvar för att samtalet genomförs på ett bra sätt och att båda är aktiva i samtalet.

I detta samtal görs en uppföljning av hur medarbetaren har uppnått de mål som sattes upp i samband med medarbetarsamtalet. Även medarbetarens prestation och resultat ska följas upp.

  • Medarbetarens egen reflektion kring sin lön.
  • Har målen påbörjats och/eller genomförts?
  • Om de inte har påbörjats och/eller genomförts, vad beror detta på?
  • Vilken skillnad har arbetet gjort för barnen/verksamheten?
Reflektera kring din lön i förhållande till din prestation under det gångna året. Utgå ifrån löneläget för ditt yrke.
Beskriv hur du under året arbetat med det systematiska kvalitetsarbetet samt vilken skillnade det gjort för barnen. Svara och kommentera nedanstående påståenden
God utbildning för alla - ökad likvärdighet.
Namn
Kommentar…
Hur bidrar du till en god arbetsmiljö på din arbetsplats?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: