Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återkopplingssamtal Bg

Skapad 2020-01-31 09:29 av Mikaela Sönnerstedt Olsberg
Mall för återkopplingssamtal med skolans medarbetare.
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till ditt Återkopplingssamtal

Vi dokumenterar i samtalsmallen tillsammans under mötet. Fokus är ditt/dina mål som vi formulerade under ditt medarbetarsamtal samt lönekriterierna.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Uppföljning från föregående medarbetarsamtal.

Namn
Kommentar…

Samverkan

Målsättning utifrån lönekriterier

 • kollegialt lärande, jag utmanar och låter mig utmanas i mitt yrkesutövande.
 • nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare.
 • bidrar aktivt under möten.
Namn
Kommentar…

Utveckling

Målsättning utifrån lönekriterier

 • bedömer vilken effekt olika insatser har haft och anpassar det fortsatta arbetet därefter
 • tillägnar mig forsknings- och utvecklingsarbeten
 • reflekterar systematiskt över mitt arbete, enskilt och tillsammans med andra, samt bedömer mitt eget och verksamhetens behov av kompetensutveckling
 
Namn
Kommentar…

Mötet

Målsättning utifrån lönekriterier

 • anpassar verksamheten till x i överensstämmelse med styrdokumenten
 • har höga och positiva förväntningar på x utveckling
 • kommunicerar vilka kunskaper x ska utveckla och hur dessa ska visas, vad som ligger till grund för bedömning samt hur verksamheten ska genomföras
Namn
Kommentar…

Ledarskap/medarbetarskap

Målsättning utifrån lönekriterier

 • leder och organiserar arbetet för en god lärandemiljö
 • visar förståelse för och värdet av mångfald och verkar för en jämställd miljö
 • skapar relationer och ömsesidig respekt
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: