Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Båstad förskola Samtalsmall fr.o.m. VT 2020

Skapad 2020-02-03 03:30 av Birgitta Berseus
En samtalsmall som innehåller samtalsöversikt, samtalsfrågor och plan framåt och som utgår från bl.a. dokumentation i barnets lärlogg.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Syftet med utvecklingssamtalet är att främja barnets trygghet, trivsel, utveckling och lärande samt ge vårdnadshavare möjlighet att påverka och vara delaktiga i detta. 

Löpande under året följer, dokumenterar och analyserar vi varje barns trygghet, trivsel och förändrade kunnande. En del av dokumentationen görs i lärloggar och syftar till att vi pedagoger kan utvärdera vårt arbete och utveckla arbetssätt som gynnar varje barns trivsel och lärande. 

Välkommen till mitt samtal agenda

 

Under utvecklingssamtalet tittar och samtalar vi tillsammans med dig/er vårdnadshavare och eventuellt ditt/ert barn kring dokumentation av barnets trygghet, trivsel, utveckling och lärande.

I utvecklingssamtalet har vi en framåtsyftande del där vi tillsammans med dig/er och barnet identifierar styrkor, intressen och behov som vi på förskolan kan arbeta vidare med under året. 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Samtal barn/reflektion pedagog Om barnet inte vill/kan svara på frågorna skriver pedagogen sina reflektioner och kompletterar dessa med observationer och dokumentationer.
Namn
Kommentar…

Syftet med samtalsfrågorna är att göra barn och vårdnadshavare delaktiga och förberedda inför samtalet.

Samtalsfrågor barn och vårdnadshavare Om ditt barn inte vill/kan svara på frågorna så fyll i vårdnadshavarens del. Pedagogens reflektioner, observationer och dokumentationer kompletterar frågorna i samtalet.

Frågor till barnen

Frågor till vårdnadshavare

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

 Syftet med planen är: 

  • Att utifrån ditt/ert barns styrkor, intressen och behov beskriva hur vi på förskolan kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling med stöd i läroplanen.
  • Att komma överens om hur förskola och hem kan samarbeta kring ditt/ert barns utveckling och trivsel.
Plan framåt Görs tillsammans av vårdnadshavare, pedagog och eventuellt barn
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: