Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal förskollärare - Pärlan vt 20

Skapad 2020-02-03 03:54 av Emma Gustavsson
Detta är mall 1 bearbetad för vt20 för medarbetarsamtal mellan rektor och personal på Pärlan.
Medarbetarsamtal 16 - 65 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag medarbetsamtal med min chef. Samtalet handlar om mitt arbete, min arbetssituation och utveckling. Exempel på saker vi pratar om vid medarbetarsamtalet:

  • saker som jag gjort och lärt mig under året som gått
  • hur arbetet med tidigare mål har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • vi kommer överens om hur jag och arbetsplatsen kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Vilka tankar har du angående ditt uppdrag som förskollärare utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18? Reflektera utifrån förskollärares ansvar i Lpfö 18. Vilka tankar har du angående ditt uppdrag utifrån kvalitetsuppföljningen, våra mål för verksamheten detta år (arbetsplan), och vårt uppdrag som förskola (helhetsidén/skolplanen). Hur har det gått med dina mål? Hur har det gått för er och dig med ert gemensamma mål i arbetslaget? Vad uppskattar du mest med att arbeta på Pärlan?

Ett hållbart arbetsliv

Uppdragsdialog För ett hållbart arbetsliv är din goda hälsa och en bra arbetsmiljö viktigt. Beskriv hur du ser på din totala arbetssituation utifrån nedanstående rubriker. Titta tillbaka på vad du tänkte förra våren och reflektera utifrån vad som förändrats sedan dess.
Arbetsmiljö Hur upplever du din fysiska och psykiska arbetsmiljö?

Kompetensutveckling och möjlig karriärsutveckling

 

Här beskrivs kortsiktiga och långsiktiga mål.

Utvärdering

Utvärderas inför nästa medarbetarsamtal.

Medarbetarsamtalet

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: