Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall Djupedalskolan klass 7A vt 2020

Skapad 2020-02-03 08:54 av Oskar Annerstedt
Samtalsmall inför utvecklingssamtal för elever i år 7 på Djupedalskolan i Härryda.
Grundskola 13 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Om samtalet

Utvecklingssamtalet är ett trepartssamtal som erbjuds av skolan varje termin mellan elev, vårdnadshavare och lärare. Under samtalet diskuterar vi elevens skolsituation och hur elevens fortsatta lärande ska stödjas och stimuleras så att eleven når kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. 

Innan utvecklingssamtalet gör vi våra förberedelser här i Unikum.

Eleven förbereder sig på att leda samtalet och vara väl påläst kring sina tankar om sitt eget lärande och sin egen utveckling.

Vårdnadshavaren tar del av underlaget och funderar över om det är några frågor eller funderingar som ska lyftas under samtalet.

Välkommen till mitt samtal agenda

 1. Hälsa dina föräldrar och din mentor välkomna.
 2. Berätta hur du har tänkt lägga upp samtalet
 3. Berätta om hur du trivs i skolan, i klassen och med dina kompisar. Utgå från "gubbfrågorna" som du har fyllt i under "Social utveckling", "Mitt lärande" och "Min struktur".
 4. Presentera dina tankar kring din egen utveckling sedan förra samtalet. 
 5. Sätt mål för utvecklingen framåt.
 6. Fråga dina föräldrar och din mentor om det är något mer de undrar över eller vill tillägga.
 7. Sammanfatta det viktigaste som har tagits upp under samtalet..
 8. Tacka föräldrar och mentor för mötet och avsluta samtalet.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn
Min trivsel

Namn
Kommentar…

Mitt lärande

Min struktur

Här finns möjlighet att skriva om det är något speciellt som du som elev, vårdnadshavare, mentor eller undervisande lärare vill ta upp under samtalet. Om det är något särskilt du vill ta upp är det bra att skriva det här så att alla får chans att förbereda sig inför samtalet.

Övriga frågor

Utvärdering och mål

Här utvärderar vi arbetet och sammanfattar den utveckling och de mål som är viktigast för mig att nå under det närmaste halvåret och hur jag planerar att nå detta med hjälp av hem och skola.

Under nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det har gått.

Utvärdering och mål
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: