Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppföljningssamtal Surtes förskolor 2020

Skapad 2020-02-05 09:52 av Mikaela Brun
samtal mellan rektor och pedagog
Medarbetarsamtal 18 - 68 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Syftet med samtalet

Medarbetsamtalet och uppföljningssamtal (kallades innan lönesamtal) skall följas åt. I samband med löneöversynen och uppföljningssamtalet, ska samtliga medarbetare få möjlighet att föra dialog med sin chef om utfört arbete och om sin lön.

Samtalet syftar till att göra en utvärdering av den enskilde medarbetarens bidrag till verksamhetens mål och utveckling samt sätta detta i relation till lönen. Både chef och medarbetare har ett ansvar för att samtalet genomförs på ett bra sätt och att båda är aktiva i samtalet.

I detta samtal görs en uppföljning av hur medarbetaren har uppnått de mål som sattes upp i samband med medarbetar. Även medarbetarens prestation och resultat ska följas upp.

I detta samtal görs uppföljning av de målområden som sattes upp i samband med medarbetarsamtalet.
Hur arbetar du för att öka kvaliteten på utbildningen Svara och kommentera nedanstående påståenden
Relationer och samarbete Beskriv hur du arbetar för att:

Motivera din nuvarande lön

Reflektion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: