Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vindögatans förskolas utvecklingssamtal 2020

Skapad 2020-02-06 12:25 av Per Östberg
En samtalsmall som innehåller samtalsöversikt, samtalsfrågor och framåtblickar och som utgår från bl.a. lärandeidentitet och kvalitativa frågor. Mallen är framtagen av Vindögatans förskola.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Syftet med utvecklingssamtalet är att främja barnets trivsel, utveckling och lärande samt ge vårdnadshavare möjlighet att påverka och vara delaktiga i detta. 

Under utvecklingssamtalet tittar och samtalar vi tillsammans med er föräldrar och eventuellt ert barn kring dokumentation av barnets trivsel, utveckling och lärande.

I utvecklingssamtalet har vi en framåtsyftande del där vi tillsammans med er identifierar styrkor, intressen och behov som vi på förskolan kan utmana barnet i.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Forskning pekar på att en central byggsten för barns lärande är en utvecklad lärandeidentitet. Helsingborgs stad har beslutat att för en mer likvärdig bedömning av förskolornas kvalitet och måluppfyllelse, centralt följa upp förutsättningarna för barnen att utveckla en god lärandeidentitet. 

De delar i läroplanen som närmast relaterar till lärandeidentitet och som kan kopplas samman med övriga mål är:

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.   

 

 

Samtalsfrågor till vårdnadshavare och barnet

Samtala med ditt barn om förskolan

Det är nu dags att boka in en tid för samtal. Kontakta ditt barns avdelning.

Forskning pekar på att en central byggsten för barns lärande är en utvecklad lärandeidentitet. Helsingborgs stad har beslutat att för en mer likvärdig bedömning av förskolornas kvalitet och måluppfyllelse, centralt följa upp förutsättningarna för barnen att utveckla en god lärandeidentitet. 

De delar i läroplanen som närmast relaterar till lärandeidentitet och som kan kopplas samman med övriga mål är:

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.   

 

Våra målkriterier är:

För fram åsikter och tankar för att påverka sin situation, uttrycker sitt eget perspektiv och förstår andras, samspelar och samarbetar med andra, gör självständiga val, resonerar och provar utifrån hypoteser, fördjupar sig över tid i samma aktivitet, provar nytt, uttrycker sina inre bilder och tar initiativ till och i lek. 

 

 

 Syftet med framåtblickar är: 

 • Att utifrån ditt/ert barns styrkor, intressen och behov beskriva hur på vi förskolan kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets trivsel och fortsatta utveckling med stöd i läroplanen.
 • Att komma överens om hur förskola och hem kan samarbeta kring  ditt/ert barns utveckling.
Framåtblickar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: