Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal I Ur och Skur Forsen

Skapad 2020-02-06 13:09 av Stina Westbom
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till utvecklingssamtal

Varför utvecklingssamtal?

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan enligt läroplanen samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. Utvecklingssamtalet är en av de vägar vi på I Ur och Skur Forsens förskola använder för att skapa samarbete med hemmen.

Samtalet har vi tillsammans med er vårdnadshavare för att samtala om ert barns utveckling och lärande, om relationer och välbefinnande samt ditt barns delaktighet och inflytande här på förskolan. Tillsammans tittar vi på om det är något område som barnet behöver extra stöd och uppmuntran för att trivas och utvecklas. Du som vårdnadshavare är den som känner ditt barn bäst och står det närmast. Därför är dina synpunkter mycket betydelsefulla för oss i förskolan.

I förskolans läroplan, kapitel 2.4 Förskola och hem står att läsa:

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. Vårdnadshavare ska ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen. 

Förskolans uppdrag är också att lägga grunden för ett livslångt lärande och att ge varje barn stöd i att utveckla en god självkänsla, ett gott självförtroende och tillit. Vi ska stimulera och uppmuntra barnets nyfikenhet och intressen, liksom vilja och lust att leka och lära (Lpfö18).

Samtalets innehåll

  • Utgår från aktuell dokumentation från pågående arbete på avdelningen som visar barnets utveckling och lärande och verksamhetens resultat. Barnets lärprocesser återkopplas till Er vårdnadshavare vid samtalet.
  • Pedagogerna beskriver hur förskolan arbetar för att stimulera barnets utveckling och lärande utifrån förskolans läroplan och uppdrag.
  • Utgår från den potential som finns hos barnet och hur förskolan arbetar för att utmana och stödja barnets fortsatta utveckling och lärande.
  • Övrigt Ni vårdnadshavare önskar prata om

Samtalet beräknas ta ca 30 minuter. 

Varmt välkomna!

Vänliga hälsningar från förskolans pedagoger

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Här dokumenterar förskolan kring ditt barns olika förmågor och hur förskolan stöttar just ditt barn. 

Beroende på barnets ålder och förskolans aktuella arbetsområden är inte alltid alla fält ifyllda.

Nytt avsnitt

 

Utvecklingssamtalen tar naturligtvis avstamp ifrån ert barns vardag på förskolan. Vi kommer att prata om hur förskolan stöttar ert barns utveckling och lärande men naturligtvis också prata kring andra saker som ni tycker är viktiga för er och ert barn. Nedan finns exemplifierat ett antal situationer som vi ber er att reflektera kring och som vi kommer att beröra på utvecklingssamtalet. Har ni några frågor kring förskolans dokumentation går det utmärkt att kommentera på sista "övrigt"-frågan!

Fyll gärna i frågorna inför samtalet.

OBS: Det är ok att lämna frågor obesvarade!

 

Nytt avsnitt

 

  • VILKA förmågor, styrkor, kompetenser, behov och intressen ska stimuleras och stödjas?

 

  • VAD ska göras, vilka insatser krävs?

 

  • HUR ska det göras i praktisk handling
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: