Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kårstaängens förskola utvecklingssamtal 2020

Skapad 2020-02-10 08:58 av Christian Melberg
Ni som är vårdnadshavare är viktiga i era barns vardag även när ni inte är tillsammans, därav inbjuder förskolan till utvecklingssamtal en gång om året. I det samtalet får ni möjlighet att bli delaktiga i ert barns vardag på förskolan. Ni får under samtalets gång inblick i utbildningen och vetskap om barnets utveckling och lärande.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Under utvecklingssamtalet samtalar ni med er kontaktperson om hur ert barn trivs på förskolan. Tillsammans tittar vi på barnets utveckling och om det är något område där barnet behöver extra stöd och uppmuntran för att trivas och utvecklas.

Samtalet är förlagt under förskolans öppettider. Om behov finns så får barnet vistas på förskolan. Samtalets tid är max 30 minuter. 

På förskolan arbetar vi bland annat utifrån Förskolans läroplan, Lpfö 18, som gäller sedan den 1 juli 2019, arbetsplanen för Kårstaängens förskola och trygghetsplanen. För att läsa mer om våra dokument klicka på länkarna nedan.

 

 Läroplan

 Arbetsplan

 Trygghetsplan

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Enligt läroplanen (Lpfö 18) ska förskolan komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn att utvecklas rikt och mångsidigt.  

Klicka här för att komma till Läroplanen>>>

Vi vill att ni svarar på följande frågor inför samtalet. För att samtalet ska bli så givande som möjligt vill vi att ni svarar på nedanstående frågor senast 3 dagar innan samtalet. Tack på förhand!
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Frågor att förbereda tillsammans i arbetslaget.

 

Utvecklingssamtalsfrågor för pedagoger
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
+ eventuellt utvidgad barnintervju
Hur ser en dag ut för barnet på förskolan? Här beskriver vi pedagoger hur en dag kan se ut till exempel rutiner och gruppindelningar.
Just nu - Helhetsintryck. När blir barnet sitt bästa jag? I vilka samspel och sammanhang blir barnet aktivt och fokuserat? Vilka förmågor och styrkor visar barnet?
Vad sa vi sist och vad har hänt sedan dess? Här följer pedagogerna upp föregående utvecklingsplan.
Normer och värden 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.
Omsorg, utveckling och lärande 2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.
Barns delaktighet och inflytande 2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.
Övriga reflektioner

Syftet:

  • att utifrån barnets bästa jag, påvisa barnets utveckling och visade intressen, samt beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling med stöd i läroplanen. Klicka här för att öppna läroplanen>>
  • att lyfta fram det enskilda barnets lärande i samspel med andra.
  • att komma överens om hur pedagoger och vårdnadshavare kan samarbeta kring aktuella utvecklingsområden.
  • att följa upp och utvärdera överenskommelserna vid nästa utvecklingssamtal.
Utbildningsutvecklingsplan
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: