Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fyllingeskolan åk F-3, Halmstad kommun m fritids

Skapad 2020-02-17 11:46 av Åsa Karlsson
Samtalsmall för åk F-3 på Fyllingeskolan i Halmstad kommun.
Grundskola 6 - 9
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag lärt mig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • att vi kommer överens om hur jag, skolan och fritids kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Min personliga och sociala utveckling
Utveckling av mitt lärande
Hur jag tar ansvar
Frågor till dig som vårdnadshavare

Läroplanen, Lgr 11/Allmänna råd och kommentarer:

Samarbete mellan fritidshem och hem

”Läroplanen lyfter fram samarbete med barnets vårdnadshavare och föräldrar. Ett gott samarbete är en självklar del av fritidshemmets verksamhet och en viktig kvalitetsfaktor. I fritidshemmet är ett nära samarbete en viktig förutsättning för att barnet ska uppleva kontinuitet i sin tillvaro i hem och fritidshem”.

Skollagen

Kapitel 14; 2§

”Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap”.

Nytt avsnitt FRÅGOR TILL VÅRDNADSHAVARE
Nytt avsnitt FRÅGOR TILL ELEVEN Relationer
Nytt avsnitt FRÅGOR TILL ELEVEN Kreativitet
Nytt avsnitt FRÅGOR TILL ELEVEN Demokrati och ansvar
Nytt avsnitt FRÅGOR TILL ELEVEN Lärande
Nytt avsnitt FRÅGOR TILL ELEVEN Mål och tankar framåt

Mina överenskommelser under utvecklingssamtalet

Under utvecklingssamtalet ska jag, min mentor och mina föräldrar prata om hur det går för mig i skolan. Detta sker genom en utvärdering av min utveckling i förhållande till läroplanen och kunskapskraven i de ämnen jag fått undervisning i.

Lärarens information ska både vara tillbakablickande och framåtsyftande för att stödja mitt fortsatta lärande. Informationen ska lyfta fram mina utvecklingsmöjligheter och uttrycka vad jag kan och vad jag behöver utveckla vidare i enlighet med läroplanen.  Jag beskriver hur jag upplever min skolsituation och mina föräldrar ger sin bild.

Därefter gör vi tillsammans några överenskommelser kring sådant som jag särskilt ska fokusera på. Dessa skriver vi in här.

Plan för att nå målet Skriv en beskrivning av överenskommelsen här
Utvärdering Här kan mentor, lärare, elev och vårdnadshavare utvärdera.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: