Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönesamtal Smedby/Luna 2021

Skapad 2020-02-19 12:33 av Helen Engberg
Lönesamtal mellan rektor och medarbetare.
Medarbetarsamtal 18 - 68 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Syftet med samtalet

Syftet med samtalet är att det ska vara tydligt sammankopplat med utvecklingssamtalet samt utgå från verksamhetens lönekriterier. Det ska ge återkoppling på medarbetarens arbetsprestation samt ge utrymme för medarbetare och chef att diskutera uppnådda resultat och eventuella orsaker till avvikelser i förhållande till uppsatta mål.

Samtalet ska präglas av dialog där chef såväl som medarbetaren ger sina bedömningar inför lönesättningen utifrån

  • genomförande av uppsatta mål och uppdrag samt hur arbetsuppgifter har utförts
  • bedömning utifrån verksamhetens lönekriterier
  • andra faktorer som har påverkan på lönesättningen

Samtalet är inget förhandlingstillfälle, men ett tillfälle att ha en dialog om den nya lönen.

Beskriv hur du under året arbetat med det systematiska kvalitetsarbetet samt vilken skillnade det gjort för barnen. Svara och kommentera nedanstående påståenden

Förskolans prioriterade mål för det här läsåret finns i mitten av Årshjulet.

Dina personlig mål finns i din utvecklingsplan som togs fram i medarbetarsamtalet.

 

God utbildning för alla - ökad likvärdighet.
Namn
Kommentar…
Hur bidrar du till en god arbetsmiljö på din arbetsplats?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: