Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ny Samtalsmall med strukturerat samtal för åk 1-9 Falkenbergs grundskolor ht-2020/vt-2021

Skapad 2020-02-20 08:51 av Anna Wilhelmsson
Ny gemensam samtalsmall med strukturerat samtal för årskurs 1 till årskurs 9 Falkenbergs grundskolor ht-2020/vt-2021
Grundskola 6 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Samtalet handlar om min trivsel i skolan, mitt lärande och min kunskapsutveckling.

 

Förslag på frågor som vi kan diskutera på samtalet:

 1. Hur trivs jag i skolan? (ex. lektioner, raster, kompisar, matsal, övrig tid)
 2. Hur lär jag mig bäst? (ex. enskilt, par, i grupp, tyst, lyssna, bilder)
 3. I vilka ämnen är jag särskilt bra? Varför?
 4. Vilka ämnen tycker jag är svårast och varför?
 5. Vad är nästa steg i mitt lärande? Vad kan jag göra för att öka min måluppfyllelse? 
 6. Vilken hjälp behöver jag från mina vårdnadshavare? (ex. sömn, rutiner, mat, läxor/hemarbete) 
 7. Vilken hjälp behöver jag från mina lärare/mentor/övrig personal? (ex. planering, samtal, studieteknik)
 8. Övrigt som jag/vårdnadshavare/personal vill ta upp.

 

Använd Noteringar längst ner för anteckningar och svar på valda frågor inför och under samtalet.

 

Avsnittet Strukturerat samtal används endast vid problematisk frånvaro. 

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Överenskommelser - framåtsyftande planering (IUP)

Här beskrivs elevens mål och vem som gör vad i arbetet med att nå dessa mål.

Överenskommelser - Hur ska vi arbeta för att nå detta mål?
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Ytterligare information Skriftligt bedömning i årskurs 9 / Nationella prov år 3, 6 och 9.(Max 15 Mb/bilaga

Strukturerat elevsamtal vid problematisk skolfrånvaro

Del 1. Nuläget
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Del 2. Önskat Läge (Formuleras tillsammans)
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Del 3. Uppföljning
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: