Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Ankan- LillAnkan Vt.2020

Skapad 2020-02-26 03:45 av Frida Bergling
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Vad har utbildningen erbjudit?

 

Tema social hållbarhet

Syftet med vårt tema är att barnen tillägnar sig en förståelse för sina rättigheter, andra barns förutsättningar samt sina möjligheter att påverka. Vi har nått vårt mål när fler än fem barn visar att de förstår sina rättigheter utifrån barnkonventionen och tillämpar dem i sin vardag. För att nå vårt mål har vi valt att arbeta med Kanin och Igelkotts böcker om barnkonventionen. Vi har arbetat tematiskt vilket inneburit att vi använt böckerna som utgångspunkt när vi undervisat om olika mål i läroplanen.

Boken- Ett eget namn
VI HAR läst bok Ett egen namn i små grupper och tittat på bilderna och reflekterat. Vi har undervisat om hur våra namn ser ut, vi har jämfört, mätt och räknat antal bokstäver.

VI HAR undervisat om att alla barn har rätt till ett eget namn och att vi har olika namn. Vi har lekt ”under filten” både med barn- och namnbilder och utmanats i att vänta på vår tur och följa lekens regler.

VI HAR tittat på bilder i boken där djuren sitter i samlingen. Vi undersöker och jämför storlek, längd och färg.

I arbetet med boken Ett eget namn har vi undervisat om följande mål ur läroplanen: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. Fantasi och föreställningsförmåga samt självständighet och tillit till sin egen förmåga. Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta. Förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Boken- Få vård
VI HAR läst boken Få vård i små grupper och tittat på bilderna och reflekterat. Vi har introducerat en boklåda med fler böcker om vård.
VI HAR lekt vårdcentral och barnen har fått vänta i väntrummet och för att sen få komma in och berätta vilken ”åkomma” de har. De har undersökt stetoskop och lyssnat på hjärtat.

VI HAR lekt med doktorslekpåsen i vår sjukhusmiljö i fjälletrummet.

VI HAR gått på promenad med barnvagnsbussarna och letat efter vårdtecken. Vi har gjort ett besök på Apoteket och sedan sett på bilder från besöket på storbild.

VI HAR undervisat om kroppsuppfattning genom att sätta plåster på vår pappfigur. Vi har läst boken Ingrid får plåster på storskärm och sjungit en sång om sår.

VI HAR pysslat en egen doktorsväska med bilder på verktyg vi använder oss av i doktorsleken. Barnen fick repetera ord och arbeta kreativt.

I arbetet med boken Få vård har vi undervisat om följande mål ur läroplanen:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften. Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattninga. Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation. Fantasi och föreställningsförmåga, förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen. Förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.

 

 

 

Barnintervju

Nytt avsnitt
Hur kan vi...

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: