Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pilot Helsingborgs stads skolor - Grundskola åk 4-6 inkl. SYV-frågor

Skapad 2020-02-26 03:59 av Charlotte Anderberg
Samtalsmall för elev som går i åk 4 &6 inom pilotprojektet (SYV)
Grundskola 9 - 13
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal tillsammans med mina vårdnadshavare och min mentor. Samtalet handlar om både min tid på fritidshem och i klassen. Vi samtalar bland annat om:

  • Vad jag tycker om att göra, trivsel m.m.
  • Vad jag lärt mig och utvecklat under terminen (kunskaper och förmågor)
  • Hur arbete med mina överenskommelser från förra samtalet har gått
  • Mina viktigaste utvecklingsområden och arbetet framåt

För att få ett bra samtal tillsammans behöver alla förbereda sig genom att ta del av information, samt möjlighet finns för både eleven och vårdnadshavare att skriva reflektioner.

Som avslutning kommer vi överens om hur vi kan arbeta med mina utvecklingsområden och hur skolan ska stödja det fortsatta lärandet. Under rubriken "Noteringar" kan elev, mentor och vårdnadshavare skriva ner särskilda punkter som bör tas upp under samtalet samt föra minnesanteckningar under samtalet.

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Detta är jag

Frågor kring din trivsel och utveckling utöver det ämnesspecifika, i relation till läroplanens delar "Normer och värden", "Kunskap", "Ansvar och Inflytande" och "Skolan och omvärlden". 

 

Insikt - vem är jag?
Jag i skolan
Min framtid (utsikt och framsikt)

Överenskommelser - Framåtsyftande planering

Här beskrivs de mål vi tillsammans kommit överens om att fokusera på under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att följa upp hur arbetet har gått. De mål som dokumenteras här är relaterade till de nationella kunskapskraven och målen i läroplanen.

Här kan det också finns överenskommelse kopplat till tiden i fritidshem. Dessa mål ligger till grund för fritidshemmets fortsatta planering av sin verksamhet.

Mål - Vart ska vi? Vad vill jag lära mig (utveckla)?
Namn
Kommentar…
Hur ska vi arbeta för att du som elev ska utvecklas mot målet?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering - Hur har det gått? Denna utvärdering görs senast inför nästa utvecklingssamtal.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: