Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal år 1 för samhällsvetenskapliga programmet

Skapad 2020-03-04 11:19 av Anette Svensson
Utvecklingssamtal gymnasiet år 1
Gymnasieskola 15 - 18
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

 

.

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin sker utvecklingssamtal mellan elev, ev. vårdnadshavare och mentor. Samtalet handlar om den sociala utvecklingen och kunskapsutvecklingen. 

Dagordning:

Trivsel i skolan

Statistik närvaro 

Kunskapsbedömningar

Vilka ämnen/förmågor vill eleven förbättra 

Utvärdering av tidigare överenskommelser och/eller väljer nya

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Våra ledord mot examensmålen

samarbetsförmåga

kommunikationsförmåga

kreativitet

självständighet

ansvarstagande

förmåga att se möjligheter

förmåga att ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling

förmåga till vetenskapligt tänkande

förmåga att ifrågasätta och finna lösningar 

kunna och våga ta ställning i olika frågor

digital kompetens

källkritiskt seende

förmåga att läsa,skriva, tolka och förstå olika typer av texter

förmåga att sovra,söka och bearbeta information

Examensmålen
Kunskaper

 

 

Var är vi och vart ska vi?

Under fliken Överenskommelser finns de utvecklingsområden som är viktigast för eleven.

 

Vid varje utvecklingssamtal utvärderar vi arbetet med mina utvecklingsområden.

Överenskommelse - Vad skall göras och hur gör jag?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: