Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

INTE KLAR! ANVÄND EJ! Utvecklingssamtal - Förskolorna i Lekebergs kommun

Skapad 2020-03-04 11:29 av Linda Nilsson
Utvecklingssamtal
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till mitt samtal agenda

 

Syftet med samtalet är att skapa en gemensam bild av ert barn. Vi kommer att berätta om vår verksamhet och hur vi konkret arbetar med följande områden.
Under samtalet fokuseras barnets styrkor och möjligheter, samt behov och stöd för fortsatt utveckling och nya utmaningar.

  • Helhetsbild av barnet: (tex trygghet, rutiner)
  • Socialt samspel: (kommunikation, värdegrund)
  • Språk: (svenska, modersmål och andra språkmedel)
  • Hälsa/Rörelse:
  • Projekt: (matematik/naturkunskap/teknik/skapande)

 

Förskolans pedagoger förbereder utvecklingssamtalet kring varje barns trivsel, utveckling och lärande löpande under året

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Under utvecklingssamtalet kommer vi att samtala kring ditt barns relationer, intressen, inflytande samt utveckling och lärande i förskolan.

För att utvecklingssamtalet ska kunna bli en dialog vill vi att ni förbereder er genom att fundera kring dessa frågor.

Länk till Läroplan (Lpfö18) för förskolan

Frågor inför samtalet som ni kan fundera över.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Information och underlag till utvecklingssamtalets innehåll är den pedagogiska dokumentationen som finns på förskolan/avdelningen (foton, texter, Unikum).

Tänk på att utvecklingssamtalet ska vara ett dialogsamtal.

Tänk på att det är verksamheten som ska bedömas och inte barnet.

 

Reflektionsfrågorna
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Syfte: En gemensam bild av planering framåt utifrån samtalet.

Hur går vi vidare? (inspiration, utmaning)

  • Komma överens om hur pedagoger och vårdnadshavare kan samarbeta kring planeringen framåt.
  • Följa upp och utvärdera överenskommelserna vid nästa utvecklingssamtal.

 

Hur går vi vidare?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: