Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

D10 samtalsmall 2020-2021

Skapad 2020-03-09 11:45 av Kristina Ivert
Välkomna till samtalet. Syftet med utvecklingssamtalet är att ge er kännedom om ert barns trivsel, utveckling, lek och lärande på förskolan samt bidra till delaktighet i verksamheten
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

"Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till
att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg
om barnets välbefinnande och trygghet." Lpfö 18, s. 10

Nulägesbeskrivning
Namn
Kommentar…

Normer och värden

"Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om
barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som
bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att
barnen ska få kännedom om sina rättigheter" Lpfö 18, s.5

Nulägesbeskrivning
Namn
Kommentar…

Utveckling och lärande

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. [...]I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. [...] Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. [...] Lek ska ha en central plats i utbildningen." Lpfö 18, s.7

 

Nulägesbeskrivning - Tankar om barnets styrkor / förmågor - Tankar om barnets intressen - Upplevelse av hur barnet gör för att lära sig nya saker - Upplevelse av hur barnet kommunicerar med andra barn och vuxna
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Överenkommelser

 

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: