Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevledda utvecklingssamtal Stentägtskolan åk 4-6

Skapad 2020-03-09 11:47 av Jenny Sundkvist
Samtalsmall upplagd utifrån Skolverkets riktlinjer gällande den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Skolans insatser finns under samtalsöversikten. Inkluderar förberedelser som underlättar elevledda utvecklingssamtal.
Grundskola 10 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag ett utvecklingssamtal som jag själv leder med mina vårdnadshavare och min lärare. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Under samtalets gång vill jag att ni ställer frågor och kommenterar. Till samtalet har jag förberett en dagordning:

 - Jag hälsar alla välkomna till mitt utvecklingssamtal

- Jag berättar om trivsel och min sociala utveckling (se fliken "Om mig")

- Jag visar några av mina arbeten och förklarar varför jag och min lärare valt att visa just dessa

- Jag visar de senaste bedömningarna av mina kunskaper i de olika ämnena (se "Kunskaper" under fliken "Samtalsöversikt")

- Jag berättar om vilka styrkor jag har och vilka utvecklingsområden jag har i svenska, matematik och engelska (se fliken "Mitt lärande")

- Jag utvärderar mina tidigare överenskommelser och väljer nya i samråd med min lärare och vårdnadshavare (se fliken "Mina mål")

- Något övrigt som jag, min lärare eller vårdnadshavare vill ta upp?

- Jag sammanfattar vad vi kommit överens om

- Jag avslutar med att tacka de medverkande

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Om mig

Hur det är att vara i skolan och mina intressen.

Om att vara i skolan
Namn
Kommentar…

Mitt lärande

Skolan har som uppdrag att arbeta med elevens personliga, sociala och kunskapsmässiga utveckling.

Mitt Lärande
Kommentarer
Namn
Kommentar…

Den framåtsyftande planeringen

Denna del av den skriftliga individuella utvecklingsplanen beskriver de mål som är viktigast för mig att nå under den närmaste tiden. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar samt vad vi lägger extra tid på. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det har gått att nå målen.

Var är vi? Se modulen Kunskaper samt Samtalsöversikten med fliken Mina ämnen och Skolans insatser, för samlad information om var eleven befinner sig. Under utvecklingssamtalet berättar eleven mer om detta och vi diskuterar det också gemensamt.
Vart ska vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det?
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: