Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal - samtalsmall - förskola - Sjöbo kommun. rev mars 2020

Skapad 2020-03-09 13:02 av Malin Nilsson
En gemensam mall för förskola i Sjöbo kommun. Reviderad i mars 2020.
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Vårt syfte med utvecklingssamtalet:

  • tre parter, barn, pedagog och vårdnadshavare, som möts med fokus på barnets omsorg på förskolan, utveckling och lärande tillsammans med andra.
  • utvecklingssamtalet skall synliggöra barnets lärande och på vilket sätt förskolan bidrar till detta.
  • ge barnet bästa möjliga förutsättningar kopplat till läroplanens olika områden.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Nuläge
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Lärlogg Barnet väljer ut ett lärloggsinlägg.
Namn
Kommentar…

Utbildningen i förskolan utgår från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Denna helhetssyn avspeglas i samtalet. 

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Lärlogg Arbetslaget väljer ut ett lärloggsinlägg för barnet. Utifrån detta reflekterar laget.
Namn
Kommentar…

Vårdnadshavare

Svara på följande frågor inför samtalet. Ta del av förskolans underlag "barnets del" samt "förskolans del".

 

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Minnesanteckningar 

Här skriver pedagog eventuella anteckningar under mötet. Skriv om saker som framkommer under samtalet i dialogen. Det som redan skrivits i underlaget inför samtalet behöver inte skrivas ner igen. 

Anteckningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: