Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall Åre kommun Förskola 2020

Skapad 2020-03-19 09:10 av Thomas Jonsson
Utvecklingssamtal förskolor Åre kommun
Förskola 0 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Frågor till föräldrarna

Frågorna till föräldrarna berör normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande samt förskola och hem.

Skollagen 1 kap. säger
Särskild hänsyn till barnets bästa
10 § I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara
utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år.
Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka
sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i
förhållande till barnets ålder och mognad.
Lpfö 18 säger
Saklighet och allsidighet
Förskolan ska uppmuntra barnen att föra fram sina tankar och idéer och skapa förutsättningar för
detta. Barnens åsikter ska ta tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att bilda sig egna
uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar.

Normer och värden Fundera kring
Omsorg, utveckling och lärande Fundera kring
Förskola och hem Fundera kring

Underlag till utvecklingssamtal för att synliggöra barnets utveckling

Syfte med detta material är att använda det

• som stöd vid kontinuerliga dialog- och samspelssituationer för att synliggöra varje barns
utveckling runt normer och värden, omsorg, utveckling och lärande samt delaktighet och inflytande.

• för att få syn på områden att arbeta förebyggande med utifrån varje barns upplevda trivsel,
trygghet och alla människors lika värde.


Skollagen 1 kap. uttrycker


Särskild hänsyn till barnets bästa
10 § I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara
utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år.


Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka
sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i
förhållande till barnets ålder och mognad.


Lpfö 18 uttrycker

Saklighet och allsidighet
Förskolan ska uppmuntra barnen att föra fram sina tankar och idéer och skapa förutsättningar för
detta. Barnens åsikter ska tas tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att bilda sig egna
uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar.

2.1 Normer och värden
Omsorg, utveckling och lärande
Barns delaktighet och inflytande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: