Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allerums förskola- utvecklingssamtal mall

Skapad 2020-03-23 13:35 av Charlotte Anderberg
Mall utformad av Allerums förskola
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om trivsel, utveckling och lärande där jag och mina föräldrar har möjlighet att påverka och vara delaktiga. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är

  • hur jag trivs, vad jag tycker om att göra, vad jag vill lära mig
  • saker jag gjort och vad jag har lärt mig

I utvecklingssamtalet har vi en framåtsyftande del där vi tillsammans identifierar, styrkor, intressen och behov som förskolan kan utmana mig i.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Detta är jag

Uppföljning av barnens individuella utveckling och lärande från föregående samtal.

Normer och värden Läroplansområde - Läridentitet "Normer och värden". Ex kamratrelationer, demokratisk förståelse, empatisk förmåga, viljan att hjälpa till
Omsorg, utveckling och lärande Läroplansområde - Lär identitet "Omsorg, utveckling och lärande". Ex Självstädighet och tillit till sin egen förmåga, Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, Motorisk förmåga, Logisk/matematisk förmåga
Delaktighet och inflytande Läroplansområde- Lär identitet "Delaktighet och inflytande". Förmågan att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge utryck för egna uppfattningar Språklig förmåga
Övrigt Ex Mat, sömn, hygien/toalett
Namn
Kommentar…

Framåtblick

Syftet med planen är:

  • Utifrån dina styrkor/intressen och behov beskriva hur vi på förskolan kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja din trivsel och fortsatta utveckling med stöd i läroplanen
  • Att komma överens om hur förskola och hem kan samarbeta kring din utveckling

 

Överenskommelse
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Uppföljning - Hur har det gått? (görs innan nästa plan tas fram)
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: