Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Ankan VT20-fb

Skapad 2020-03-23 08:27 av Frida Bergling
medarbetarsamtal vt20
Medarbetarsamtal 18 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetarsamtalet sker i dialog mellan medarbetare och arbetsledare en gång per år. Samtalen utgår från verksamhetens mål samt medarbetarens utveckling och arbetssituation.

Syfte

  • Utveckla dig som medarbetare vad gäller medskapande, kompetens, ansvar och arbetsuppgifter
  • Stärka samarbete och kommunikation mellan medarbetare och arbetsledare
  • Fånga upp utvecklingsbehov hos dig som individ och formulera din utvecklingsplan           
  • Utveckla arbetslaget och verksamheten

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Medarbetarsamtalet tar ca 1 timme.

Förbered dig genom att läsa igenom och svara på frågorna. Jag läser igenom dem innan vi träffas.

 

 

Verksamhetens mål Lärande om hållbar utveckling- socialt perspektiv

Individuellt utvecklingsmål
Aktuellt nuläge

Generellt utvecklingsmål Utveckla en förståelse för begreppen ändamålsenlig och inkluderande undervisning samt börja utföra det egna arbetet utifrån den förståelsen.

Aktuellt nuläge

Arbete genomförs löpande och ansvaret ligger främst hos arbetstagaren medan rektors roll är att stötta och stödja i utvecklingsarbetet.

 

 

Hur har arbetet med målen i min utvecklingsplan gått?

Hur går vi vidare?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: