Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall Barnens bikupa vt 2020

Skapad 2020-03-25 13:33 av Malin Bengtsson
Denna samtalsmall utgår från Lpfö 18 kap. 2.4. Syftet är att skapa bra förutsättningar för ett bra och förtroendefullt samarbete mellan hem och förskola.
Förskola 0 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Förskolan följer systematisk och kontinuerligt upp varje barns individuella utveckling enligt följande;

Var är vi?

- Vilka kunskaper och färdigheter har barnet i nuläget utifrån Lpfö 18

Vart ska vi?

- Vilka färdigheter och kunskaper vill vi ge barnet?

- Vilka färdigheter och kunskaper behöver barnet utveckla?

Hur gör vi?

- Vilka metoder / aktiviteter ska vi erbjuda barnet för att stimulera deras utveckling?

Hur blev det?

- Vilken utveckling ser vi hos barnet?

Välkommen till mitt samtal agenda

 

  •  Genomgång av besvarad enkät från vårdnadshavare
  • Genomgång av barnets individuella utveckling
  • Ev. överenskommelser för hur förskolan skall / kan stödja ert barns utveckling och lärande

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Besvara nedanstående frågor för att bidra till förskolans verksamhetsutveckling.

Frågor till vårdnadshavare inför utvecklingssamtalet

Här noterar vi ev. överenskommelser för hur förskolans verksamhet ska stöda barnets utveckling.

Vi dokumenterar också övriga tankar från vårdnadshavare och pedagoger.

Anteckningar från samtalet
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: