Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtal för övergång till förskoleklass

Skapad 2020-03-25 02:21 av Anette Larsson
Överinskolning till förskoleklass.
Förskola 5 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

I förskolan sker en barnintervju för att ta del av barnets tankar kring övergången till förskoleklass. Pedagogerna gör en sammanfattning av det förskolan anser är bra att skolan får information om angående barnet.

.

Välkommen till mitt samtal agenda

Till hösten ska ditt barn börja i förskoleklass.

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Det ska finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. (Lpfö 18)

Detta samtal är en del i arbetet med att förbereda barnet och vårdnadshavare inför övergången.

I detta samtal finns det möjlighet att samtala om tankar och funderingar kring övergången mellan förskola-förskoleklass. Vi kommer att gå igenom:

-barnets tankar utifrån den intervjun som gjorts på förskolan med ditt/ert barn. 

-om det finns något som ni vårdnadshavare tycker är bra att mottagande skola får ta del av.

-om det är något som vi i förskolan tycker är bra att mottagande skola får ta del av.

Alla vårdnadshavare för barnet, måste godkänna att skolan (läraren i förskoleklass) får ta del av detta samtalsinnehåll. Syftet med att läraren får ta del av samtalsinnehållet är att barnet ska få så bra övergång till förskoleklass som möjligt.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Intervjufrågor

 

 

Vårdnadshavarens del
Pedagogen ger information.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: