Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall Hedemora kommun 2020 Övergång förskola - förskoleklass

Skapad 2020-03-26 02:15 av Terese Marie Johansson
Underlag för ett gott samtal. Denna mall används för ett avslutande samtal innan barnet börjar förskoleklass. Mallen utgår från Skolverkets mall.
Förskola 5 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Nu förbereder pedagogerna samtalet.

Välkommen till mitt samtal agenda

Den information som dokumenteras i detta samtal ligger som grund vid överlämning till förskoleklass.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Utifrån läroplanens barnsyn och kunskapssyn har följande frågor formulerats.

Barn Frågor ställda till barnet. Pedagog skriver:

Utifrån läroplanens barnsyn och kunskapssyn har följande frågor formulerats.

Vårdnadshavare Frågor ställda till vårdnadshavare. Ifylles tillsammans med pedagog under samtalet.

 Du som pedagog använder dig av det stödmaterial som finns.

Nytt avsnitt Frågor ställda till pedagog;

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: