Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal gymnasiesärskola Kristianstad

Skapad 2020-03-30 10:35 av Annelie Bjureby
Samtalsmall för individuella programmet i Kristianstads kommun. Uppdaterad 200330.
Gymnasiesärskola 16 - 20
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Språk och Kommunikation
Ämnesområdet språk och kommunikation behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kommunikationen inom området kan ske på olika sätt, till exempel med bilder, kroppsspråk, skrift, tal eller tecken. I ämnesområdet ingår även kommunikation på engelska.
Estetisk verksamhet
Ämnesområdet estetisk verksamhet behandlar olika estetiska uttrycksformer och hur de kan användas för att förmedla tankar, idéer och känslor. I ämnesområdet ingår skapande verksamhet samt kunskaper om olika verksamheter inom det kulturella och estetiska området.
Individ och samhälle
Ämnesområdet individ och samhälle behandlar människan i samhället. I ämnesområdet ingår kunskaper för att kunna orientera sig och agera i samhället och omvärlden. I ämnesområdet ingår samhällskunskap, geografi, historia och religion.
Idrott och hälsa
Ämnesområdet idrott och hälsa behandlar sambanden mellan människans livsstil, hälsa och välbefinnande. I ämnesområdet ingår olika former av fysiska aktiviteter både inomhus och utomhus.
Natur och miljö
Ämnesområdet natur och miljö behandlar olika fenomen och samband i omvärlden. I ämnesområdet ingår kunskaper som gör det möjligt att kunna undersöka och orientera sig i frågor som handlar om energi, teknik, hälsa och miljö. I ämnesområdet ingår biologi, fysik, kemi, matematik och teknik.
Hem och konsumentkunskap Ämnet hem- och konsumentkunskap behandlar arbete, boende, ekonomi och konsumtion i hemmet. I ämnet behandlas hur val och handlingar i hemmet påverkar hälsan, ekonomin och miljön. Ämnet ger en beredskap för att kunna skapa en fungerande vardag.

Var är vi och vart ska vi?

Under fliken Överenskommelser finns de utvecklingsområden som är viktigast för eleven.

 

Vid varje utvecklingssamtal utvärderar vi arbetet med mina utvecklingsområden.

Överenskommelse - Vad skall göras och hur gör jag?
Kommentar:
Uppföljning från föregående samtal:
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: