Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högalidens förskola Samtalsunderlag

Skapad 2020-03-30 14:40 av Åsa Hellberg
Digital pedagogisk dokumentation för barn på Högalidens förskola .
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Nytt avsnitt

Hur arbetar vi på hemvisten?

Hur arbetar vi i huset?

 

Underlag

• Sammanhang som för barnet är roliga, meningsfulla och intressanta

• Hur kan detta fördjupas, utvecklas och utmanas?

Utifrån nulägesbeskrivningen, vilka konkreta förändringar för verksamheten kan vi göra?
• Sammanfattning från samtalet.

Information om pedagogisk dokumentation via Unikum.

Välkommen på ett utvecklande samtal med fokus på att genom pedagogisk dokumentation skapa en bra lärmiljö för ert barn.

”Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal”(s.13, Lpfö 98 reviderad 2010).

Varför pedagogisk dokumentation? Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg där vi tillsammans synliggör barnets läroprocesser, hur de lär, hur de tänker och var de befinner sig i sin utveckling. Pedagogisk dokumentation är viktig för att kunna reflektera, utveckla och förändra verksamheten. Vi vill med detta utvecklingssamtal att dokumentationen ska bli ett gemensamt reflektionsarbete mellan pedagoger, barn och familjer där vi tillsammans reflekterar, värderar och förundras. Vår uppgift blir sedan att med detta underlag skapa sammanhang och situationer som väcker lust hos barnen att undersöka och att utforska sin värld.
Nytt avsnitt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: