Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal för Kastanjealléns förskola!

Skapad 2020-04-01 09:39 av Matilda Adamsson
Denna mall ligger till grund för Kastanjealléns förskolas utvecklingssamtal.
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Samtalet kommer att handla om ditt/ert barns utveckling, lärande och trivsel i och utanför förskolan. Vi ger exempel på ditt barns utforskande och förändrade kunnande.

''Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.''  ( s.7.Läroplanen för förskolan, 2018)

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtalet handlar om ert barns trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan. Utvecklingssamtalet påverkar hur vi lägger upp undervisningen och arbetet på förskolan. Vi ser gärna att ni förbereder er inför samtalet genom att besvara frågorna nedan.

 

 

Trivsel, utveckling och lärande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Förskollärare ansvarar för utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande. En eller flera av pedagogerna genomför därefter samtalet. Inför samtalet visar vi här dokumentation som är exempel på hur ditt barn utvecklat normer och värden, olika förmågor samt fått inflytande och ta ansvar.

 

Lpfö18 2.1 Normer och värden Beskriv hur barnet har tagit del av verksamheten och vilket förändrat kunnande vi kan se utifrån verksamheten erbjudande.
Lpfö18 2.2 - Utveckling och lärande Beskriv hur barnet har tagit del av verksamheten och vilket förändrat kunnande vi kan se utifrån verksamheten erbjudande.
Lpfö18 2.3 - Barns inflytande Beskriv hur barnet har tagit del av verksamheten och vilket förändrat kunnande vi kan se utifrån verksamheten erbjudande.

Förskollärare föreslår mål för verksamheten utifrån läroplanen som pedagog/vårdnadshavare sen kommer överens om i samtalet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: