Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalt Uppföljningssamtal av Inskolning Förskolorna i Glanshammar

Skapad 2020-04-08 13:29 av Camilla Höglund
Underlag för uppföljningssamtal gällande inskolning.
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Pedagogerna på avdelningen förbereder gemensamt uppföljningssamtalet utifrån frågorna.

Välkommen till mitt samtal agenda

Då vi i nuläget ej kan genomföra några fysiska samtal så kommer detta samtal att ske digitalt. Pedagogerna förbereder underlaget genom att fylla i svar på frågorna. Du/ni som vårdnadshavare tar dela av underlaget och fyller på med dina/era tankar och funderingar. Om det tillkommer några nya så besvaras dessa under den sista delen "återkoppling", om inget nytt tillkommer så räknas samtalet som färdigt. Frågorna finner ni under fliken "frågor inför samtalet".

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Inför samtalet

Nu är det dags för en utvärdering av hur inskolningen har fungerat samt hur pedagoger och vårdnadshavare upplever att barnet har det på förskolan. Nedan följer ett antal frågor som rör inskolningen och den första tider därefter. Läs igenom pedagogernas svar och fyll sedan i med dina/era tankar och funderingar, klicka sedan i "hemmet klart för samtal" så får vi en notis om när ni är klara med det. Har ni frågor och synpunkter så kommer pedagogerna återkoppla till er, digitalt eller muntligt, om inget ytterligare tillkommer så räknas samtalet som färdigt.

Hur upplevde du/ni att inskolningen fungerade
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur upplever ni att det fungerar med lämning och hämtning? Funderingar kring de olika situationerna vid lämning och hämtning.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Vad har du/ni för förväntningar på förskolan?
Namn
Kommentar…
Har du/ni några frågor rörande Tempus eller Unikum?
Namn
Kommentar…
Har du/ni några andra synpunkter?
Namn
Kommentar…
Återkoppling Här fyller pedagogerna i en ev. återkoppling till dig/er efter att de tagit del av svaren.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: