Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Storfors - Kvalitetsrapport 2019-2020

Skapad 2020-04-17 10:22 av Emma Uutela
Det här är förskolans dokument för det systematiska kvalitetsarbetet som ska dokumenteras löpande under hela året.
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att hitta UTVECKLINGSOMRÅDEN för att uppfylla läroplanens mål. 

Kvalitetsrapporten fylls i systematiskt under året.

Ni kopierar in era åtgärder till förbättring från varje mål under fliken, Åtgärder för förbättring. 

Välkommen till mitt samtal agenda

Här samlar ni de lärloggs-inlägg som ni hänvisar till i Kvalitetsrapporten. Använd minst ett lärloggsinlägg till varje mål. När ni hänvisar till olika inlägg, förtydliga med inläggets rubrik.

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Nuläge/kartläggning
Namn
Kommentar…
Mål, Likabehandling
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Syfte
Namn
Kommentar…
Beskriv arbetet med likabehandlingsmålet Vad har ni erbjudit barnen för undervisning? Hur har undervisningen sett ut? I september, vilka förkunskaper har barngruppen inom ert målområde? I januari, hur har barngruppens kunskaper förändrats sedan september? I maj, Utvärdera hur er undervisning/utbildning har lett till förändrade kunskaper hos barngruppen? Håll fokus på målet och se en progression i arbetet med målet.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Metoder
Namn
Kommentar…
Vetenskaplig grund utifrån likabehandling Här skriver ni om den forskning som finns inom ert målområde och förklara kopplingen till ert mål.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Framgångsfaktorer
Namn
Kommentar…
Lärande miljö
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Barns lärande i fokus Koppla till lärloggar som visar på lärande inom målområdet. Det kan vara från enskilda barns lärlogg eller avdelningens lärlogg. Beskriv vad inläggen visar och varför ni valt dem.
Namn
Kommentar…
Analys av likabehandlingsmålet i december Använd er av de reflektionsprotokoll ni skrivit. Fördjupa, förklara, ställ reflektionerna mot varandra. Jämför, tolka, förklara och problematisera. Vad skiljer? Vad är lika? varför blev det som det blev?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Analys av likabehandlingsmålet i maj Använd er av de reflektionsprotokoll ni skrivit. Fördjupa, förklara, ställ reflektionerna mot varandra. Jämför, tolka, förklara och problematisera. Vad skiljer? Vad är lika? varför blev det som det blev?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Åtgärd till förbättring Svaret ska kopieras in på fliken/ sidan Åtgärd till förbättring.
Namn
Kommentar…
Mål, hälsa och rörelse i förskolan Nuläge: I verksamhetsplanen för enheten skola-förskola finns som mål att minska andelen överviktiga barn och ungdomar bl.a genom att främja rörelse. Mål: Lpfö 18.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Syfte Beskriv syftet med er målformulering.
Namn
Kommentar…
Vad har ni erbjudit barnen för undervisning? Hur har undervisningen sett ut? Vilka förkunskaper har barngruppen inom ert målområde? Hur har barngruppens kunskaper förändrats? Utvärdera hur er undervisning/utbildning har lett till förändrade kunskaper hos barngruppen.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Metod Vilka metoder har ni valt. Punkta ner dem.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Lärande miljö
Namn
Kommentar…
Barns lärande i fokus Koppla till lärloggar som visar på lärande inom målområdet. Det kan vara från enskilda barns lärlogg eller avdelningens lärlogg. Beskriv vad inläggen visar och varför ni valt dem.
Namn
Kommentar…
Analys/uppföljning/utvärdering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Mål, Språk Målområde: Flera språk i förskolan
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Syfte
Namn
Kommentar…
Beskriv arbetet med språkmålet Vad har ni erbjudit barnen för undervisning? Hur har undervisningen sett ut? I september, vilka förkunskaper har barngruppen inom ert målområde? I januari, hur har barngruppens kunskaper förändrats sedan september? I maj, utvärdera hur er undervisning/utbildning har lett till förändrat kunnande hos barngruppen.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Metoder
Namn
Kommentar…
Vetenskaplig Grund utifrån språkmålet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Framgångsfaktorer
Namn
Kommentar…
Lärande miljö
Namn
Kommentar…
Barns lärande i fokus Koppla till lärloggar som visar på lärande inom målområdet. Det kan vara från enskilda barns lärlogg eller avdelningens lärlogg. Beskriv vad inläggen visar och varför ni valt de.
Namn
Kommentar…
Analys av språkmålet i december Använd er av de reflektionsprotokoll ni skrivit. Fördjupa, förklara, ställ reflektionerna mot varandra. Jämför, tolka, förklara och problematisera. Vad skiljer? Vad är lika? varför blev det som det blev?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Analys av språkmålet i maj Använd er av de reflektionsprotokoll ni skrivit. Fördjupa, förklara, ställ reflektionerna mot varandra. Jämför, tolka, förklara och problematisera. Vad skiljer? Vad är lika? varför blev det som det blev?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Åtgärder till förbättring
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: