Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall Backaskolan Förskoleklass (VT-2020)

Skapad 2020-04-22 09:27 av Monica Hvam Andrén
Grundskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag lärt mig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • att vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Om mig

Mina intressen och styrkor, och hur det är att vara i skolan.

Jag
Trivsel
Vårdnadshavare

Min utveckling

Skolan har som uppdrag att arbeta med elevens personliga, sociala och kunskapsmässiga utveckling.

Min personliga och sociala utveckling
Utveckling av mitt lärande
Hur jag tar ansvar
Inför mitt utvecklingssamtal Här finns det möjlighet att skriva eventuella frågor och kommentarer inför utvecklingssamtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Min individuella utvecklingsplan - IUP

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under den närmaste tiden. Planen påverkar hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på.

Plan
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Övriga överenskommelser
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: