Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Kärlekens VO Kärlekens skola

Skapad 2020-04-23 10:26 av Stefan Torvaldsson
Mall för medarbetarsamtal med skolans medarbetare.
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till ditt Medarbetarsamtal

Dina förberedelser sker här genom att du går igenom underlaget och gör anteckningar under de olika flikarna. Varje medarbetare har ett eget underlag och det är bara du och din rektor som har tillgång till dokumentet.

Klicka på de olika flikarna under rubriken "förberedelser inför samtalet"  med områden vi kommer att tala om. Förbered dig genom att skriva dina tankar under de olika områdena i god tid innan samtalet.

När du är klar klickar du på ”Förberedelse klar” och jag som rektor kan då börja förbereda mig. Bra om detta är klart senast tre dagar innan samtalet.

Hjärtligt välkommen!

 Daniel och Susanne

 

Allmän information om medarbetarsamtal:

Medarbetarsamtal är ett individuellt och strukturerat samtal mellan dig som medarbetare och din chef. Ett sådant samtal ska ske minst en gång per år. Samtalet är i huvudsak framåtsyftande, men ser även tillbaka på det år som varit. Målet med samtalet är att tydliggöra de medarbetarmål och utvecklingsbehov du har för att nå verksamhetsmålen. Medarbetarsamtalet ska även ha en koppling till det årliga lönesamtalet. För att medarbetarsamtalet skall bli meningsfullt är det viktigt att du förbereder dig väl. Då läggs en bra grund för dialog.
Syftet med samtalet är att du ska kunna bidra på bästa sätt för att målen med verksamheten ska uppnås. 


För att du ska kunna göra ett bra jobb är det viktigt att du och din chef samtalar om ditt uppdrag, dina arbetsuppgifter och din arbetssituation. Du får därigenom möjlighet att förmedla dina tankar om verksamheten och bidra med idéer och förslag till förbättringar. Att ge varandra feedback görs oftast naturligast och bäst i vardagen men i medarbetarsamtalet kan du och din chef göra detta på ett mer strukturerat och fördjupat sätt.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Undervisning
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Medarbetarskap
Namn
Kommentar…
Kompetens
Namn
Kommentar…
Hälsa och arbetsmiljö  
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Skolans ledning
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Visionen för Kärlekens skola är en tillgänglig lärmiljö för alla elever och därmed  vårt gemensamma övergripande mål. 

 

Kommentarer kring överenskommelser - mål
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: