Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bessemerskolan NP utvecklingssamtal.

Skapad 2020-04-27 10:55 av Harri Partanen
Frågor till utvecklingssamtal - NP
Gymnasieskola 15 - 19
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

  • Ta del av närvarostatistik.

  • Gå igenom dina omdömen i respektive ämne via Unikum

Välkommen till mitt samtal agenda

"Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav. Under samtalet ska man prata om hur skolan kan stödja och stimulera elevens utveckling. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång." (Skolverket, 2020)

Exempel på saker vi pratar om på utvecklingssamtalet är:

  • hur det går i mina olika ämnen 

  • hur jag trivs i skolan
  • hur arbetet med tidigare överenskommelser har gått

  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden samt hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

 

Gymnasieförordningen 7 kapitel 19 §: Minst en gång per termin skall rektorn se till att eleven ges en samlad information om elevens kunskapsutveckling och studiesituation (utvecklingssamtal).

Utvecklingssamtalet skall genomföras med den individuella studieplan som grund. I fråga om elever som inte fyllt 18 år och inte heller ingått äktenskap skall även vårdnadshavare få sådan information som avses i första stycket.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Egen reflektion

 Här skriver du en reflektion över din studiesituation.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Nytt avsnitt

 Överenskommen handlingsplan

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för dig att nå. Planen upprättas i samråd med mentorn.  Planen utvärderas när vi har nästa utvecklingssamtal.

Utvärdering
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: