Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frånvaroutredning

Skapad 2020-04-28 10:47 av Fanny Adebrink
Vid upprepad eller längre frånvaro ska rektorn se till att frånvaron skyndsamt utreds (skollagen 15 kap 16 §). En utredning om frånvaro ska (enligt förarbetena SOU 2016:94) ske om eleven: - har varit sammanhängde frånvarande i minst två veckor skoltid, eller - har varit ogiltigt frånvarande under minst fem tillfällen som omfattar minst 25 % av skoldagen under en månad skoltid, eller - uppvisar andra varningssignaler eller riskfaktorer för frånvaro (till exempel frånvaromönster).
Gymnasieskola 16 - 20
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Inför mötet sammanställer skolan frånvarostatistik.

 

 

 

 

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Under mötet pratar vi om varför eleven är frånvarande, tittar på orsaker och planerar åtgärder. 

Efter en utsatt tid utvärderas åtgärderna. 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Frånvarosammanställning Utgå från Skola24 - rapporter - Frånvaroöversikt grafisk
Bilagor
Stöd och F-varningar Sammanställ från uppgifter i Unikum
Namn
Kommentar…
Undervisande lärares bild
Elevens beskrivning
Orsaker till frånvaro Här formuleras en orsak till frånvaron alternativt en hypotes till orsak. Utifrån orsaken beslutas om åtgärder. Orsak/hypotes till orsak återförs till elev och vårdnadshavare.
Åtgärder Utifrån orsaken beslutas om åtgärder. Åtgärderna återförs till elev och vårdnadshavare. Andra processer kan behöva startas utifrån utredningens resultat, anmälan om särskilt stöd eller anmälan om kränkande behandling. Följ respektive processkarta.
Eventuella övriga kommentarer från elev och skolan
Utvärdering
Utvärdering av åtgärderna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: