Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergång/mottagande av förskolebarn i Nygårds verksamhetsområde

Skapad 2020-04-29 13:43 av Danijela Vulovic
Denna mall ligger som en grund för övergångssamtalet på Nygårds förskolor.
Förskola 3 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

2.5 ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN

Förskola ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande (Läroplan för förskolan, Lpfö 18, Skolverket 2018). 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

I samtal med barnen fylls frågorna i av pedagogerna.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Dokumentet fylls i av pedagoger med stöd av vårdnadshavare.

Socialt samspel (Normer & värden Lpfö 18)
Utveckling och lärande (Lpfö 18)
Barns inflytande (Lpfö 18)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: