Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjötorpsskolan - IUP HT åk 1-5

Skapad 2020-04-29 03:29 av Nicolas Alexandar Micic
Detta underlag används inför och vid utvecklingssamtal för elever i årskurs 1-5 på Sjötorpsskolan.
Grundskola 6 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

 • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
 • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
 • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
 • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Denna del förbereds genom att ansvarig mentor sammanställer nuläget för eleven utifrån elevens omdömen i samtliga ämnen.

 

Utvecklingssamtal som genomförs under höstterminen

 • För elever i årskurs 1 gör mentorn en nulägesbeskrivning.
 • I årskurs 2-6 utifrån de omdömen som skrevs i slutet av föregående läsår.

Utvecklingssamtal som genomförs under vårterminen

 • Då utgår vi i årskurs 1-5 utifrån de omdömen som skrevs i slutet av höstterminen.
 • Går eleven i årskurs 6 görs en sammanställning utifrån de betyg eleven fick vid höstterminens betygssättning.

 

Följande omdömen används i årskurs 1-6

 • Insats krävs
 • Godtagbara
 • Mer än godtagbara

 

I årskurs 6 skriver vi inte omdömen, utan där ges betyg:

 • F - Eleven når för närvarande inte kunskapskraven för betyg E.
 • E - Eleven har uppnått samtliga kunskapskrav för betyget E.
 • D - Eleven har uppfyllt samtliga kunskapskrav för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
 • C - Eleven har uppnått samtliga kunskapskrav för betyget C.
 • B - Eleven har uppnått samtliga kunskapskrav för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
 • A - Kunskapskraven är uppfyllda i sin helhet.

På höstterminen i årskurs 6 ges ett betyg som visar på hur eleven ligger till just då. Hela betygsskalan ska användas.

På vårterminen i årskurs 6 ställs elevernas kunskaper mot de nationellt ställda kunskapskraven för årskurs 6.

 

Inför utvecklingssamtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

 

Denna del genomförs under utvecklingssamtalet tillsammans med elev och vårdnadshavare.

Frågor kring elevens utveckling utöver det ämnesspecifika, i relation till läroplanens delar "Normer och värden", "Kunskap" och "Ansvar och Inflytande". Det kan handla om att "ta ett större ansvar för sina studier” och ”förstå andra människors situation”.


I Kapitel 2 i Läroplanen för grundskola finns beskrivningar av mål och riktlinjer. Här kan ni ta del av läroplanen, LGR 11 i sin helhet.

Lgr 11 kapitel 2 Normer och värden
Namn
Kommentar…
Lgr 11 kapitel 2 Bedömning och betyg
Namn
Kommentar…
Lgr 11 kapitel 2 Elevens ansvar och inflytande
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: