Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjötorpsskolan F-klass samtalsmall med framåtsyftande planering

Skapad 2020-04-29 03:41 av Nicolas Alexandar Micic
Framtagen utifrån Skolverkets stödmaterial sept.
Grundskola 6 - 7
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Vad jag lärt mig under terminen
  • Hur arbetet med överenskommelser från förra samtalet har gått
  • Mina viktigaste utvecklingsområden

Som avslutning kommer vi överens om hur vi kan arbeta med mina utvecklingsområden.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Den framåtsyftande planeringen 

 

Var är vi? De kommungemensamma målen är: Svenska: LUS 3,vilket innebär: Visar att de upptäckt att det skrivna ”går att säga”. Matematik: Kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
Vart ska vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: