Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nåntunaskolan åk 3 vt 2020

Skapad 2020-05-06 08:25 av Adrian Julin
Samtalsmall med Min utveckling 1-3. Framåtsyftande planering och sammanlänkad med Lgr11.
Grundskola 6 - 9
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och mina lärare. Samtalet handlar om min kunskapsutveckling och om hur jag trivs och fungerar i skolan. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Vad jag lärt mig under terminen
  • Hur arbetet med överenskommelser från förra samtalet har gått
  • Mina utvecklingsområden
  • Hur jag trivs och fungerar socialt

Som avslutning kommer vi överens om hur vi kan arbeta vidare med mina utvecklingsområden.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Min utveckling

Frågor kring elevens utveckling utöver det ämnesspecifika, i relation till läroplanens delar "Normer och värden", "Kunskap" och "Ansvar och Inflytande". Det kan handla om att "ta ett större ansvar för sina studier” och ”förstå andra människors situation”.

I Kapitel 2 i Läroplanen för grundskola finns beskrivningar av mål och riktlinjer. Klicka här om du vill se läroplanen för grundskolan.>>

Normer och värden
Trivsel
Kunskap
Ansvar och inflytande
Förslag på nya mål/ utvecklingsområden
Namn
Kommentar…
Det här vill vi också prata om på samtalet
Namn
Kommentar…

På fritidshemmet ska jag kunna känna mig trygg och även lära mig ta hänsyn och visa respekt för andra.

 

Trivsel och lärande
Kommentarer

Frågor till eleven. Frågorna kommer att följas upp av mentor på ditt första utvecklingssamtal i din nya skola.

Denna handling kan omfattas av sekretess enligt 23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Min tid i grundskolan
Namn
Kommentar…
Om mig själv
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Tankar om framtiden
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: