Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Summeringssamtal ÅR 6 - VT-20 Glasbergsskolan

Skapad 2020-05-06 04:28 av Ingvor Carlsson
Samtalsmallen är tänkt att användas på ett sista summeringssamtal inför övergång till ny klass/skola för respektive elev i ÅR 6. Elev, vårdnadshavare och lärare/mentor samtalar om elevens lärande hittills i grundskolan och man blickar även framåt för att kunna fullfölja en fortsättning och utveckling på nya skolan. Samtalet dokumenteras i mallen.
Grundskola 12 - 13
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

 

Jag förbereder mig inför mitt samtal genom att arbete med frågor och kommentarer som behövs för att jag ska få ett bra Summeringssamtal.

Det är bra om alla, även vårdnadshavare och mentor/lärare har förberett sina kommentarer och tittat igenom vad jag/vi skrivit innan samtalet.

Då blir det så effektivt som möjligt och bäst resultat!

 

 

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Nu börjar jag med att:
- "hälsa alla välkomna till mitt "Summeringssamtal"!


Nu inleder jag samtalet:
- Varje termin har vi på Glasbergsskolan utvecklingssamtal kring mig som elev med vårdnadshavare och min mentor. Under detta sista samtal, vårterminen i ÅR 6, så gör vi också en uppföljning och summering över min tid på Glasbergsskolan och även mitt sista år på skolan.
Vi kommer att blicka framåt och även prata om saker som jag kan tänka på inför skolstarten i ÅR 7.
- Samtalet kommer att hålla på i ca: 30 min och delas upp i olika samtalspunkter.  Jag vill att ni under samtalet hjälper mig med att ev. ställa frågor eller kommentera under samtalet så att det blir lättare för mig att får ett bra summeringssamtal.

 

Detta kommer jag att ta upp under mitt samtal:
JAG:

 • - berättar om hur jag trivs just nu och vad jag tänker om att snart börja i år 7.
 • - berätta vad jag tycker är mina starka förmågor.
 • - berätta vad jag varit mest nöjd med min tid på Glasbergsskolan.
 • - fråga mina vårdnadshavare vilka starka sidor de tycker att jag har.
 • - berättar om några/något av de arbeten jag gjort som jag är särskilt nöjd med.
 • - frågar min mentor hur jag jobbat det sista läsåret och terminen på skolan och hur ligger jag till?
 • - fråga min mentor vad jag kan behöva tänka på eller förbättra inför framtiden i år 7.
 • - kommer efter samtalet, tillsammans med min mentor och mina vårdnadshavare att Fyll i Utvärdering av samtalet i Unikum.
 • - eftersom det är sista utvecklingssamtalet på denna skola går jag också igenom några Övergångsfrågor tillsammans med min mentor och mina vårdnadshavare. De kan ev. komma att tas upp vid det första utvecklingssamtalet på min nästa skola.

 

Övrigt:

 • - Finns det något som min mentor eller mina vårdnadshavare vill ta upp?

 

Avslutning och Summering av samtalet:

 • - Jag sammanfattar vad vi kommit överens om.
 • - Jag avslutar mitt samtal och tackar de som varit med. 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

 

I detta avsnitt pratar vi om hur jag upplever min situation på skolan just nu.

Här kan även mina vårdnadshavare och min mentor/mina lärare kommentera det som kan vara bra inför samtalet så att mitt  samtalet ska bli så bra och givande som möjligt. 

 

 

 

Hur har jag det på skolan just nu?

Mina styrkor och Goda fömågor

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Studieresultat Vt-20

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Arbetsro och ansvar

Mina kompisar och jag själv i skolan

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Raster, Lunchen och allmänna ytor i skolan.

Namn
Kommentar…

Frågor till eleven. Frågorna kan ev. kommer att följas upp av mentor på ditt första utvecklingssamtal i din nya skola.

Denna handling kan omfattas av sekretess enligt 23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Om mig själv - inför Högstadiet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Tankar om framtiden
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Här pratar vi om hur jag upplevt min tid på Glasbergsskolan? 

Vi summerar dagens samtal och börjar tänka framåt...

Summering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Var är vi och vart ska vi?

Under fliken Överenskommelser finns de utvecklingsområden som jag behöver tänka på när jag börjar i en ny skola. 

De utvecklingsområden jag väljer att fokusera på utgår utifrån mina lärares kommentarer och vad jag själv vill förbättra och står under Rubriken Övergångsfrågor. 

Mina utvecklingsområden påverkar mitt fortsatta skolarbete och min utveckling i år 7-9.

Målet är att fortsätta utvärdera och sätta nya mål så att jag når så långt jag kan i mitt skolarbete. 

Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Arbete med tidigare och nya mål och utvecklingsområden?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

 

- Här jobbat klart med vårt samtal så utvärderar vi här tillsammans om hur det gick och vad vi tyckte!

- När Utvärderingen är gjord så avslutar eleven sitt Summeringssamtal och Tackar alla som deltagit i samtalet. 

Eleven - Hur var ditt samtal?
Namn
Kommentar…
Vårdnadshavare - Utvärdering av utvecklingssamtalet
Namn
Kommentar…
Mentor/Lärare - "Detta tar jag med mig"
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: