Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avslutande utvecklingssamtal, Öjersjö förskolor

Skapad 2020-05-11 06:05 av Jenny Höglund
I Öjersjö förskoleområde ingår följande förskolor: Gökegård, Hallen, Hultet och Tallmossen. Harmoniseringsprocessen sker i samverkan mellan förskolor och skola.
Förskola 5 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Avslutande utvecklingssamtal

Syftet med detta samtal är att ditt barn ska få möjlighet att runda av och sammanfatta sin tid på förskolan. Under samtalet står ditt barn i centrum genom att själv få berätta om sin tid och sitt lärande i förskolan, med stöd av en pedagog.

Inför samtalet har ert barn valt vilka inlägg från sin lärlogg hen vill visa och berätta mer om vid detta tillfälle. Lärloggen är dokumentation från avdelningens utbildning samt ditt barns intressen och utveckling. Vi har även samtalat om ditt barns förväntningar inför förskoleklass. 

"Arbetslaget ska i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar." (Lpfö 18, s 17)

Välkommen till mitt samtal agenda

Utvecklingssamtalet är barnets samtal. Vi önskar att om det är något utöver innehållet i Unikum ni vill samtala kring, så säg till i förväg så bokar vi in ett annat tillfälle för detta. 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Frågorna förbereds på förskolan av pedagogen tillsammans med barnet. 

Frågorna förbereds av barnet och barnets lärare.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: