Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal (äldre) Öjersjö förskolor

Skapad 2020-05-11 06:07 av Jenny Höglund
I Öjersjös förskoleområde ingår följande förskolor; Gökegård, Hallen, Hultet och Tallmossen.
Förskola 3 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

I förskolan ska "Utbildningen (...) präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse
och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. Därför ska barnen få möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter." (Lpfö 18 s 10)

Inför samtalet har ert barn, med stöd av en pedagog, valt vilka inlägg från sin lärlogg hen vill visa och berätta mer om vid detta tillfälle. Lärloggen är dokumentation från avdelningens utbildning samt ditt barns intressen och utveckling. 

"Arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen, (...) [och] föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal" (Lpfö 18, s 17)

Välkommen till mitt samtal agenda

Under samtalet står ditt barn i centrum genom att själv få berätta om sin tid och sitt lärande i förskolan, med stöd av en pedagog.

Utvecklingssamtalet är barnets samtal. Vi önskar att om det är något utöver innehållet i Unikum ni vill samtala kring, så säg till i förväg så bokar vi in ett annat tillfälle för detta. 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtalet börjar med att pedagog intervjuar barnet individuellt.

Nytt avsnitt

Normer och värden

Omsorg, utveckling och lärande

Barns delaktighet och inflytande

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: