Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppdaterad Samtalsmall med avslutningssamtal för förskolorna i Falkenberg 2020/2021

Skapad 2020-05-25 13:28 av Anna Wilhelmsson
Uppdaterad samtalsmall för alla förskolor i Falkenbergs kommun med avslutningssamtal 2020/2021
Förskola 0 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

På samtalet kommer vi att beskriva nuläge och sedan fokusera framåt. Vi kommer beskriva vilket/vilka områden vi på förskolan har arbetat med och vilka vi kommer att ha fokus på framåt.  Vi följer upp barnets förändrade förmågor och kunnande inom målområdena i läroplanen.

Tillsammans kan vi göra överenskommelser under samtalet.

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Följande frågor använder vi i reflektionen tillsammans med barnen. Du som personal måste avgöra vilka frågor som är relevanta för varje barn. Ska du dokumentera på gruppnivå görs det via ett nytt inlägg i bloggen.

Samtalsfrågor Dessa frågeställningar är till för att personalen ska kunna göra en analys av barnets reflektioner kring sin progression för läs- och skrivutveckling, matematikutveckling och lärandeidentitetsutveckling.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Svara gärna på nedanstående frågor tillsammans med ert barn. Så kan vi tillsammans skapa ett meningsfullt innehåll under utvecklingssamtalet.
Frågor till vårdnadshavare inför utvecklingssamtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Barnets del Inflytande och delaktighet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Förskollärarens del Omsorg, utveckling och lärande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Vårdnadshavares del
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Anteckningar från samtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: