Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bergagårds Förskola Uppföljning av Utvecklingssamtal

Skapad 2020-05-29 13:16 av Lina Pettersson
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Syftet med mötet är att skapa en gemensam bild av ert barn. Vi kommer att berätta om vår verksamhet och hur vi konkret arbetar med följande områden kopplade till förskolans läroplan.

Föregående utvecklingssamtal.

Projekt.

Just nu- helhetsintryck, hur trivs barnet i förskolan?

Fortsatt utveckling

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Enligt läroplanen (Lpfö 98/10) ska förskolan komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn att utvecklas rikt och mångsidigt. Ni ska ges möjlighet att vara delaktiga i förskolans verksamhet och era synpunkter ska beaktas vid planering, genomförande och utvärdering.  .

Klicka här för att komma till Läroplanen>>>

Vi vill att ni funderar på följande frågor inför samtalet.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Frågor att reflektera över tillsammans i arbetslaget.

 

Reflektionsfrågor
Föregående utvecklingssamtal
Projekt Förskolan ska arbeta projektinriktat. Här ges en beskrivning kring terminens projekt.
Nulägesbeskrivning.
Framåtsyftande arbete

Synpunkter efter utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet är viktigt. Därför vill vi följa upp det med er föräldrar nu direkt efter samtalet.
Genom att svara på frågorna nedan hjälper ni oss att utveckla verksamheten.

Om utvecklingssamtal
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: