Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individuell Studieplan för nyanlända åk 7-9 i Lerum, läsår 20/21

Skapad 2020-06-16 08:46 av Anneli Dale
Studiehandledning
Grundskola 12 - 17
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Här dokumenterar vi elevens individuella studieplan.  Planen innehåller uppgifter om den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna.

I de fall planen revideras dokumenteras detta också här.

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Information som ligger till grund för de beslut som tas i Studieplanen. 

Erfarenheter Det är viktigt att ange vilken dag en nyanländ elev börjat i den svenska skolan eftersom den tid på fyra år som en elev är nyanländ räknas från det datumet. När det finns ett skolspråk som är starkare än modersmålet - så kallat studiehandledningsspråk, ska studiehandledningen hållas på detta språk. Observera att det för vissa elever efter en tid kan vara svenska som blir starkaste skolspråket. Bifoga kartläggningsmaterialet längst ned på sidan. S = Informationen fylls i på START. OS = Informationen fylls i på ordinarie skola
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Bilagor Ladda upp bilagor från kartläggningsmaterialet här
Namn
Kommentar…

I timplanen nedan presenteras elevens antal veckotimmar i respektive ämnen och årskurs. Det behöver framgå hur skolans ordinarie timplan ser ut i respektive ämne. Kartläggning steg 3 fylls i och laddas upp när den är gjord.

 

Länk till timplan

Skolämnen
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Målet ska alltid vara riktat mot hur elevens väg till ett nationellt program ser ut. Om det finns osäkerhet kring elevens mål och inriktning, arbetar man lämpligtvis mot högskoleförberedande program. Om det för att nå det nationella programmet krävs att eleven tex går vägen via språkintro eller ett till två extra år i åk 9 behöver det också framgå av den individuella studieplanen.

Mål med studierna Ifylles av SYV.
Namn
Kommentar…
Reviderad/ny plan
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Eventuella övriga kommentarer från elev och skolan
Namn
Kommentar…

För bästa möjliga kvalité på studiehandledning är det viktigt att det finns ett samarbete mellan ämneslärare, som är ansvariga för undervisningen, och studiehandledaren. 

Studiehandledning
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Stödåtgärder De stödinsatser som skolan ska ge finns under "extra anpassning" eller "särskilt stöd". Beslut om stödåtgärder gällande timplan skrivs här. Anpassad timplan innebär att elever som kommer till Sverige i åk 7-9 får mer undervisningstid i färre antal ämnen om det ökar elevens möjlighet att bli behörig till ett nationellt program. Den totala undervisningstiden ska vara samma som för andra elever i motsvarande årskurs. Idrott och hälsa får inte tas bort. Prioriterad timplan innebär att under max ett års tid kan undervisningstiden i svenska/svenska som andra språk ökas på bekostnad av andra ämnen. Detta under förutsättning att det inte försämrar elevens möjligheter att nå kunskapskraven i dessa ämnen.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

För att kunna ge eleverna återkoppling och planera undervisningen utifrån deras enskilda förutsättningar och behov är det betydelsefullt att lärare gör en systematisk och kontinuerlig bedömning av elevernas andraspråksutveckling.

I Lerum använder vi Skolverkets bedömningsstöd Bygga svenska.

 

Länk till fil - Bedömningsstöd Bygga svenska

Bygga svenska
Namn
Kommentar…

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min lärare.

Samtalet handlar om hur det går för mig i skolan och hur jag kan nå längre.

Punkterna under "Jag och mitt utvecklingssamtal" är desamma som punkterna i övriga elevers samtalsmallar.  

 

Jag och mitt utvecklingssamtal;
- Trivsel och trygghet (Länk till diskussionsunderlag, som kan skrivas ut, fyllas i och laddas upp nedan).
- Lärande (intressen, ansvar, studieteknik och förväntningar).
- Det här vill jag prata om.

Termin 1
Namn
Kommentar…
Termin 2
Namn
Kommentar…
Termin 3
Namn
Kommentar…
Termin 4
Namn
Kommentar…
Termin 5
Namn
Kommentar…
Termin 6
Namn
Kommentar…
Termin 1
Namn
Kommentar…
Termin 2
Namn
Kommentar…
Termin 3
Namn
Kommentar…
Termin 4
Namn
Kommentar…
Termin 5
Namn
Kommentar…
Termin 6
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: