Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Storfors samtalsmall 2020

Skapad 2020-06-16 09:24 av Pia Mattsson
Samtalsmall för ett gott samtal
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

I läroplanen finns ett antal strävansmål som vi i förskolan ska arbeta mot. Utifrån de målen planerar och genomför vi vår verksamhet. Genom omsorg, lek och lärande i stimulerande och utmanande miljö ska den pedagogiska verksamheten leda till utveckling och lärande hos barnen. Förskolans läroplan finns att läsa på förskolan eller här på Unikum.

Tillsammans med er föräldrar och vårdnadshavare talar vi om barnets trivsel, utveckling och lärande. Det ger en bra bild av hur vi ska gå vidare och utveckla vår verksamhet så att det gynnar barnets utveckling och barngruppen på bästa sätt. Det ger också er föräldrar och barn en möjlighet till inflytande i vår verksamhet.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Normer och värden

"Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang." (Skolverket, 2018. s.12.)

Nulägesbeskrivning av trivsel, trygghet, relationer, empati, öppenhet, respekt, och ansvar.

 • upplevelse av hur barnet har det på förskolan
 • upplevelse av hur barnet uttrycker sina känslor

T.ex. vid lämning/hämtning, kompisar, mat, vila, blöja/toa
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utveckling och lärande

"Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." (Skolverket, 2018. S.13)

Nulägesbeskrivning av lek, förmågor, självständighet, självtillit, motorik, skapande,naturvetenskap, teknik, språk, kommunikation, matematik, problemlösning.

<

 • Tankar om barnets intressen, inne och ute
 • Upplevelse av hur barnet gör för att lära sig nya saker
 • Upplevelse av hur barnet kommunicerar med andra barn och vuxna
 • Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…

  Barns inflytande

  • "Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.” (Skolverket, 2018. S.16
  nulägesbeskrivning av påverkan, delaktighet, ansvar och samarbetsförmåga.

  • Upplevelse av hur barnet samspelar med andra
  • Tankar om barnets inflytande och möjlighet att kunna påverka, fria val vid lek och andra aktiviteter

 • upplevelse om hur vi löser konflikter, vänta på sin tur, lyssnar på andra
 • Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…

  Förskola och hem

  ”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen” (Skolverket, 2018 s.17)

  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: