Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal (äldre) Furulund och Öjersjö förskolor

Skapad 2020-06-22 03:04 av Jenny Gustavsson
Förskola 3 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Löpande under året följer, dokumenterar och analyserar vi varje barns utveckling och lärande i syfte att se varje barn. Denna dokumentation görs i lärloggar och syftar till att vi pedagoger kan utvärdera vårt arbete och utveckla arbetssätt som gynnar barnen. 

 

I våra styrdokument står det:

2.4 FÖRSKOLA OCH HEM

”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.”

”Arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen samt föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal ”

(Hämtat ur Läroplan för förskolan LpFö 18)

 

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Under utvecklingssamtalet tittar och samtalar vi tillsammans med er vårdnadshavare och ert barn kring dokumentation av barnets utveckling och lärande. Vi pedagoger har tillsammans med barnet valt ut dokumentation där barnet själv har tankar kring sitt eget lärande och utveckling.

Under samtalet står ditt barn i centrum genom att själv få berätta om sin tid och sitt lärande i förskolan, med stöd av pedagogen. Utvecklingssamtalet är barnets samtal. Vi önskar att om det är något utöver innehållet i Unikum Ni vill samtala kring så säg till i förväg så bokar vi ett annat tillfälle för detta.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtalet börjar med att pedagog intervjuar barnet individuellt.

Nytt avsnitt

2.1 Normer och värden

2.2 Omsorg, utveckling och lärande:

2.3 Barns delaktighet och inflytande:

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: