Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MALL 20-21 Kga Utvecklingssamtal

Skapad 2020-07-01 10:54 av Ann-Charlotte Jern
Utvecklingssamtal
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Syftet med utvecklingssamtalet är att samtala om barnets trivsel, utveckling och lärande

 

Vi kommer i samtalet att prata om följande 3 delar:

Normer och värden: Värdegrund

Omsorg, utveckling och lärande: Trygghet och social utveckling, Språk och kommunikation, Matematik, Naturvetenskap och teknik

Barns delaktighet och inflytande: Demokrati

 

Instruktion till Vårdnadshavare:

Ni som vårdnadshavare har möjlighet att delge förskolan er syn på dessa delar, ni klickar då på fliken "Övrigt" och kan då skriva direkt i rutan som är markerade med ett B eller V (Barn, Vårdnadshavare).

När ni är klara och känner er nöjda så klicka på "Hemmet klart för samtal". Då skickas mallen tillbaka till förskolan.

 

Om du/ni inte kan komma på tilldelad tid prata med personalen på förskolan!

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Värdegrund
Namn
Kommentar…
Trygghet och social utveckling
Namn
Kommentar…
Språk och kommunikation
Namn
Kommentar…
Matematik
Namn
Kommentar…
Naturvetenskap och teknik
Namn
Kommentar…
Demokrati
Namn
Kommentar…
Övrigt
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: