Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingsdokument Hörby västerteg

Skapad 2020-07-01 11:41 av Frida Frisk
Förskola 0 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Normer och värden

"Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang" (Lpfö18)

 

Det handlar om dessa områden: trygghet, relationer, empati, öppenhet, respekt, samspel, ansvar och demokrati.

Barnets syn
Namn
Kommentar…
.

 • Beskriv upplevelsen av hur barnet har det på förskolan.
 • Beskriv upplevelsen av hur barnet uttrycker sina känslor och tankar.

 • Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…

  Utveckling och lärande

   "Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." (Lpfö18)

   

  Det handlar om dessa områden: lek, motorik, skapande, språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

  Barnets syn
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Beskriv barnets kompetenser och intressen
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…

  Barns inflytande

  "Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen." (Lpfö18)

   

  Det handlar om dessa områden: inflytande, delaktighet, demokrati, ansvar och samarbetsförmåga.

  Barnets syn
  Namn
  Kommentar…
  .
  • Beskriv upplevelsen av hur barnet samspelar med andra
  • Hur har barnet inflytande och möjlighet att kunna påverka
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…

  UTVECKLINGSOMRÅDEN

  Hur kan vi, utifrån barnets styrkor, kompetenser, behov och intressen, uppmuntra, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling?

  Överlämning till förskoleklass
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: