Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktionssamtal Förskolan Pärlan

Skapad 2020-07-02 13:46 av Emma Gustavsson
Underlag för uppföljning av introduktionen i förskolan.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Som ett led i ert barns inskolning på förskolan har vi en tid efteråt ett introduktionssamtal med er Vårdnadshavare. Detta samtal syftar till att ge varandra en återkoppling på barnets första tid i förskolan samt tillsammans se vad barnet behöver framåt. 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

INTRODUKTIONSBERÄTTELSE

Inskolningsberättelse Här finner ni en beskrivning av ert barns introduktionsperiod samt bilder/filmer eller övrig dokumentation. Ni fyller i er upplevelse av introduktion.
Namn
Kommentar…

Introduktion

Uppföljning introduktion Här ligger de frågor som ni som vårdnadshavare ska svara på inför samtalet med pedagogen samt pedagogens kommentarer och reflektioner.
Nuläge under samtal mellan vårdnadshavare och pedagog Sammanställning utifrån samtal med vårdnadshavare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: