Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7, utvecklingssamtal HT & VT, Ekdalaskolan

Skapad 2020-07-30 09:40 av Jenny Reijer
Dokumentation innan, under och efter utvecklingssamtal.
Grundskola 11 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Du som elev ska inför utvecklingssamtalet:

 1. Förbered dig genom att fylla i dina förslag under rubriken Samtalsfrågor. Tänk igenom dina svar noga och utveckla dina svar. Detta är en del i ditt arbete för att utvecklas och nå nya mål och kunskapskrav.

 2. Skriv därefter ett förslag på IUP-mål under rubriken Överenskommelse.

 3. Dina svar används som underlag då du ska hålla i ditt utvecklingssamtal. Därför är det viktigt att du förbereder dig så att du vet vad du ska prata om under samtalet, se dagordningen nedan. Kom väl förberedd till ditt samtal.

Dagordning för eleven (under samtalet):

 • Hälsa dina föräldrar välkomna.

 • Berätta hur du har tänkt lägga upp samtalet.

 • Berätta om hur du trivs i skolan, i klassen och med dina kompisar? Vad fungerar bra/mindre bra. (Se rubriken samtalsfrågor.) 

 • Presentera dina tankar och mål kring din egen utveckling under rubriken Överenskommelse. 

 • Fråga dina vårdnadshavare och din mentor om det är något mer de undrar över eller vill tillägga.

 • Summera de viktigaste målen du satt upp för dig själv.

 • Avsluta samtalet.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har vi utvecklingssamtal. Samtalet handlar om social utveckling och kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om är:

 • Hur du trivs i skolan, din lust att lära, att du vet vad som krävs för skolarbetet, stöd och utmaningar i skolan.
 • Hur arbetet med överenskommelsen från förra terminen har gått. 
 • Mina viktigaste utvecklingsområden. 

Som avslutning kommer vi överens om vad som är viktigast att fokusera på under kommande period. 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn
Viktigaste frågan
Namn
Kommentar…
Klassrummet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Skolan i övrigt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Lust att lära
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Veta vad som krävs
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Stöd och utmaning
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Studiero
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Vårdnadshavare
Namn
Kommentar…

Överenskommelser - Framåtsyftande planering

På den här sidan finns beskrivning av de kunskaper/förmågor vi tillsammans kommit överens om att eleven ska fokusera speciellt på under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå målen. De överenskommelser som dokumenteras här är relaterade till de nationella kunskapskraven i Läroplanen för grundskolan.

Vart ska vi?
Vad gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering - Hur gick det? När arbetet med målet/målen är klart skrivs en kort summering här. Mentorn markerar överenskommelsen som uppnådd som bekräftelse på att arbetet med målet/målen är klart.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: